Szkolenia dla kadry menadżerskiej

SZKOLENIA MERITUM

Podnosimy kwalifikacje kadry menedżerskiej doskonaląc umiejętności kierownicze i organizacyjne, a także pracując nad deficytami społecznymi.

 

Pomagamy w budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami. Zmieniamy na lepsze obraz menedżera,  przez co zmienia się także obraz firmy i wzrasta  jakość  zarządzania. 
Podczas zajęć pracujemy z uczestnikami w trzech obszarach:

 • behawioralnym
 • emocjonalnym
 • poznawczym

Dokonujemy zmian konkretnego zachowania poprzez naukę  nowych technik i umiejętności, pobudzamy i motywujemy do działania oraz dostarczamy wiedzę nową i sprawdzoną w praktyce.

Tematy szkoleń:

 • Doskonałość Menedżerska (projekt składający się z 8 spotkań).
 • Asertywność - trening zachowań.
 • Budowanie autorytetu  przełożonego.
 • Efektywne kierowanie zespołem.
 • Emocje i asertywność w kierowaniu współpracownikami.
 • Kierowanie współpracownikami.
 • Psychologia zarządzania.
 • Kierowanie pracownikiem w aspekcie motywacji.
 • Trening asertywności dla kadry średniego i wyższego szczebla.

 

 • Trening dla trenerów.
 • Trening kreatywności.
 • Skuteczne i motywujące rozmowy oceniające.
 • Zarządzanie poprzez cele.
 • Zarządzanie konfliktem.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie rozwojem.
 • Nowoczesne przywództwo.
 • Zarządzanie czasem.
 • Delegowanie zadań i motywacja.

Programy szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.

MERITUM

ul. Wrzosowa 24
05-119 Legionowo Warszawa


Biuro czynne
8.30 do 16.30

TELEFON

tel. +48 22 299 64 19
tel. +48 512 127 551 - Marta Łukowska